Stava Mosters - historien bakom

Gatan Stava Mostersvägen har fått sitt namn efter änkan Gustava Andersson som drev Mariehamns Sjömanshem 1883-1904. Efter att ha förlorat både sin make och son till havet, började Gustava inhysa sjömän i sitt eget hem. Här fick de mat, husrum och hemkänsla i väntan på nästa uppdrag till sjöss. Gustava var mycket uppskattad och resoekterad i samhället. Hennes gäster började kalla henne för Stava-Moster, och för många av de unga sjömännen blev hon den trygghet de behövde när de inte kunde bo hemma. Sjömanshemmet var viktigt för den åländska sjöfarten och Gustava Anderssons insats och väl utförda arbete gjorde att gatan till slut namngavs efter henne. Om du vill veta mer om Gustava Andersson och en åländska sjöfartshistrien rekommenderar vi varmt ett besök på Ålands Sjöfartsmuseum och Pommern som du hittar bara 500 meter från Stava Mosters. Nära museet finns även en staty av Gustava. Gustava själv har fått ge namn åt vår största lägenhet här hos Stava Mosters. Övriga lägenheter är namngivna efter de föreståndarinnor som efterträdde henne. Hanna Sommarström drev sjömanshemmet 1905-1915. Hon efterträddes av Lydia Dreijer som var föreståndarinna 1915-1926. Därefter drevs sjömanshemmet av Edith Lönnroth, ända fram till 1940.